Association philharmonique

d’Uccle asbl

© 2019 Association Philharmonique d’Uccle

🎻

🎻

Wist U dat?

Seizoen 2022-2023

Voor dit seizoen zoeken wij:

Violen, Altviolen, Trompet, Slagwerk

Repetities woensdag 20u-22u

Ecole du Longchamp, Edith Cavellstraat 29, 1180 Ukkel

Volgende repetitie 7 september, 19u45 begin 20u

WELKOM!

Ons orkest, bestaande uit amateurmusici van alle leeftijden en achtergronden, geeft zo’n drie tot vier concerten per seizoen.

 

Met ondersteuning van Perrine Ledan

Schepen voor Cultuur

en het College van Burgermeester en Schepenen van Ukkel

 

Speelt u een instrument en wilt u meedoen?

OVER ONS

De geschiedenis van het orkest gaat terug tot 1897 met de oprichting van de Royale Harmonie Uccloise, die omgevormd werd tot de ‘Association Philharmonique d’Uccle’ werd in 1954. Dit orkest, met amateurmusici met zeer verschillende achtergronden, werd aanvankelijk geleid door Paul Gason, vervolgens door Fernand Terby – vaste dirigent van het Antwerps Philharmonic Orchestra – en daarna van 1975 tot 2010 door de trompettist André Philippe. Van 2011 tot juni 2017 werd het orkest geleid door Jérôme Schlesser. In september 2017 nam Gabriel Hollander letterlijk het stokje over als muzikaal leider.

Het doel van onze vereniging is het tot leven brengen van orkestmuziek voor en door muziekliefhebbers van alle leeftijden via verschillende partnerschappen binnen en buiten de gemeente (scholen, andere ensembles, academies enz.). Naast de reguliere concerten in Ukkel heeft het orkest uitvoeringen met andere ensembles in zowel België als het buitenland (het koor A Chantar uit Leuven, Les petits chanteurs du collège Saint Pierre d'Uccle, het vocale ensemble Carloo Cantores, het Kammerorchester Rosenstein uit Heubach, Duitsland).

Ons repertoire varieert van ouvertures, symfonieën en soloconcerten tot filmmuziek en meer populaire werken, en van barok- tot hedendaagse muziek.

Het orkest telt momenteel violen, altviolen, cello’s, fluiten, hobo’s, klarinetten, fagotten, hoorns, trompet en pauken. We tellen momenteel zo'n 35 vaste muzikanten.

Souvenir van wedstrijd in Maubeuge

15 augustus 1909

ONZE DIRIGENT

 

 

Association Philharmonique d’Uccle ASBL

 

Siège social : Avenue Legrand, 88 B1 1180 Uccle

 

Gezocht: dirigent

 

L’Association Philharmonique d’Uccle asbl is op zoek naar een dirigent (muziekdirecteur) die in september 2022 van start gaat, met als eerste doel om in december een concert voor te stellen. Het muzikale programma voor dit concert zal 60 tot 75 minuten bevatten; het zal door het Comité worden goedgekeurd op basis van een voorstel dat in overleg tussen de dirigent en de sectieleiders wordt ingediend.

Aanvragers moeten voorstellen indienen voor werken voor dit programma. Een grote troef zou de mogelijkheid zijn om een Konzertmeister voor te stellen die de muziekdirecteur kan ondersteunen bij het dirigeren van het orkest en de musici kan begeleiden bij zijn muzikale instructies. De aanvrager dient zich te houden aan de kernwaarden van de Vereniging, zoals hieronder beschreven.

De wekelijkse repetities vinden plaats op woensdag van 20u tot 22u in de School Longchamp, rue Edith Cavell, 29, 1180 Ukkel. Meer informatie over het orkest, onze geschiedenis en onze uitvoeringen uit het verleden is te vinden op onze website https://www.orchestre-uccle.be.

De remuneratie van de functie zal worden besproken tijdens gesprekken met de Raad van Bestuur. Na ontvangst van de aanvraag zorgen wij voor een modelcontract dat als basis dient voor onderhandeling.

De interviews vinden plaats in de maand augustus en drie of vier geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een repetitie te houden voor 1u30 tijdens de eerste twee weken van september. Het te repeteren stuk (duurt ongeveer 10 minuten) wordt vooraf gekozen door de leden en maakt deel uit van het concertprogramma van december.

Heb je interesse, stuur dan voor 22 augustus 2022 je CV en visie op onze toekomstige samenwerking per e-mail naar orchestrephilharmonique.uccle@yahoo.com of jfallas@icloud.com.

Onze waarden

Trefwoord - Plezier • Voor ons zelf • Voor anderen

Trefwoord - Sociaal • Een groep vormen • Met het publiek delen

Trefwoord - Leren • Jezelf overtreffen • Actief luisteren • Samen spelen

De APU: dit zijn amateurmusici wiens oorspronkelijke doel is om plezier te hebben en hun werk te presenteren op ongeveer drie jaarlijkse concerten, zonder de beperkingen van professionele training.

Het orkest bestaat uit verschillende technische en muzikale niveaus. De leden verrichten beroeps- of andere activiteiten die de tijd die beschikbaar is voor de uitoefening of uitoefening van hun kunsten beperken.

Ze delen alle waarden van elke kunstenaar, ze kunnen zichzelf overtreffen in kwaliteit en ontroering.

De APU heeft de ambitie om betrokken te raken bij culturele initiatieven in de vorm van samenwerking met andere artistieke entiteiten, zoals koren, dans- of theatergroepen, enz.

De APU beschouwt haar activiteiten als een integraal onderdeel van het culturele programma van de gemeente Ukkel, maar zonder zich steeds te willen beperken tot het ucclois-grondgebied.

REPETITIES

REPETITIES

Wij repeteren elke woensdag behalve tijdens de schoolvakanties van 20u tot 22u.

Ecole du Longchamp, rue Edith Cavell 29, 1180 Uccle

 

Tram 7 Halte Cavell  Tram 3 Halte Churchill

Bus 60 Halte Cavell

 

 Volgende repetitie – 7 september, 19u45 voor 20u  

 

BESTUUR

Contact

 

Contacteer ons via ons contact formulier

of via email: contact@orchestre-uccle.be

 

Bestuur

 

Voorzitter

Christian Vincent  (cello)

 

Secretaris

Valériane Lambotte  (viool)

 

Penningmeester

Geneviève Masse  (cello)

 

Vice-Voorzitter

John Fallas  (hoorn)

 

Adjunct Secretaris

Olivera Mandić  (viool)

 

Lid

Véronique Krischer  (cello)

 

Lid

Christine Sibille  (dwarsfluit)

 

Ons bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de vereniging, evenals voor het organiseren van speciale activiteiten en van onze concerten. Het muzikaal programma wordt vastgesteld van de muzikaal leider in overleg met het bestuur en de sectieleiders.